Skip to content

Naše vize.

Naše mise. 

Vize COLOP. 

Být jedničkou je pro nás důležité. Stále usilujeme o nejvyšší možnou úroveň spokojenosti zákazníků tím,
že nabízíme nejširší škálu razítek na světě.

Mise COLOP. 

Dosahujeme optimální úrovně kvality ve všem, co děláme, jak v technické oblasti, tak na osobní úrovni.

Inovace je základ. 

V naší společnosti je „inovace“ jedním z pilířů trvalého úspěchu. Inovace umožňuje společnosti COLOP dosáhnout neustálého růstu. 

Bereme zodpovědnost vážně.

COLOP vyrábí největší část svých produktů v ČR  nebo v regionu EU. Tato hospodářská oblast hraje hlavní roli. 

Stále se vyvíjíme. 

Prostřednictvím cílených opatření jsou optimalizovány procesy pracovního postupu i výroby nových produktů.

Máme ISO certifikát.

Naše orientace na ekologii se odráží také v normě ISO 14001

Recyklujeme.

Vyprodukovaný plastový odpad je automaticky shromažďován, drcen a znovu použit ve výrobním procesu v míře téměř 100%.